Βοηθός Υπεύθυνης/ου Καταστήματος

Αριθμός αναφοράς: L3

Στην κατηγορία: Θέσεις στην Αττική

Η/Ο Βοηθός Υπεύθυνης/ου Καταστήματος, συνεργάζεται στενά με την/τον Υπεύθυνο και αναλαμβάνει την επιστασία του καταστήματος όταν αυτή/ός δεν είναι παρών. 

Η θέση αναφέρεται στην/ον Υπεύθυνο Καταστήματος  και περιλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει τις καθημερινές λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. διαδικασίες πωλήσεων, παραγγελίες και πληρωμές).
 • Ελέγχει τα  κόστη και τις  δαπάνες με τη βοήθεια του υπεύθυνου καταστήματος.
 • Διεξάγει τακτικούς ελέγχους για να βεβαιωθεί ότι το κατάστημα είναι λειτουργικό και ευπαρουσίαστο.
 • Φροντίζει για τη μέγιστη κάλυψη χώρου, για να εξασφαλίσει την καλή τοποθέτηση των προϊόντων.
 • Καθοδηγεί και υποστηρίζει τους νέους και τους υφιστάμενους συνεργάτες πωλήσεων. 
 • Φροντίζει για την εφαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης (παραγγελίες και παραλαβή αγαθών, ταμείο, υλοποιεί τα  Planograms, διαχείριση αποθεμάτων κ.α.). 
 • Συντελεί στο να επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι του καταστήματος.
 • Ελέγχει τις ώρες εργασίας και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Οργανωτικές και Διοικητικές Ικανότητες
 • Επικοινωνιακό χαρακτήρα με ομαδικό πνεύμα
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη χρήση Η/Υ

 

  Θέση

  Το e-mail σας εστάλη επιτυχώς.