Υπεύθυνη/ος Καταστήματος

Αριθμός αναφοράς: L1

Στην κατηγορία: Θέσεις στην Αττική

Η θέση αναφέρεται στην/ον Operations Manager και περιλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση άριστης λειτουργίας του καταστήματος.
 • Επίτευξη του προϋπολογισμού και των στόχων του καταστήματος.
 • Προγραμματισμός του προσωπικού σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες.
 • Έλεγχος της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και υπηρεσιών, διατηρώντας τα αποθέματα σε καλό επίπεδο.
 • Παροχή υψηλού επιπέδου άμεσης και έμμεσης εξυπηρέτησης των πελατών στο κατάστημα, σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές.
 • Βέλτιστη παρουσίαση των προϊόντων και των προωθητικών ενεργειών στο κατάστημα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων.
 • Reporting αποτελεσμάτων.
 • Συμμετοχή στη στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση και ανάπτυξη των υπαλλήλων του καταστήματος.
 • Διασφάλιση της καλής τήρησης των εργασιακών σχέσεων καθώς και των κανόνων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών.
 • Ενημέρωση  του εμπορικού τμήματος με χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός των προσφορών, των τιμών και της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Ολοκληρώνει τις λειτουργικές απαιτήσεις του καταστήματος προγραμματίζοντας και αναθέτοντας εργασίες στους υπαλλήλους και παρακολουθώντας τα αποτελέσματα της εργασίας.
 • Διασφαλίζει τα αποτελέσματα εργασίας του προσωπικού του καταστήματος, κατευθύνοντας και συμβουλεύοντας τον βοηθό καταστήματος.
 • Εντοπίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις των πελατών: καθημερινή συζήτηση με το εμπορικό  τμήμα.
 • Εφαρμόζει  σωστά το μηνιαίο εμπορικό πλάνο τοποθέτησης, που αποστέλλεται από το αντίστοιχο τμήμα.
 • Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων εφαρμόζοντας συστήματα και μέτρα ασφαλείας: διαχείριση αποθεμάτων, έλεγχος ημερομηνίας λήξης κ.α.
 • Είναι υπεύθυνη/ος για την ορθότητα των τιμών  στο κατάστημα.
 • Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των πελατών, των υπαλλήλων και των περιουσιακών στοιχείων του καταστήματος.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 •  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 •  Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη διοικητική θέση ευθύνης στον τομέα της λιανικής.
 •  Εμπειρία διοίκησης ομάδας καταστήματος τουλάχιστον 5 ατόμων.
 •  Επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και θετική στάση.
 •  Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας μέσω παρακίνησης.
 • Επιτυχής χειρισμός πολλαπλών εργασιών μέσα σε ένα περιβάλλον γρήγορων ρυθμών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη χρήση Η/Υ.

  Θέση

  Το e-mail σας εστάλη επιτυχώς.