ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η LILI DROGERIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (εφεξής καλούμενη «LILI DROGERIE») σέβεται την ιδιωτική ζωή των πελατών της και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών  επιθυμεί με την παρούσα να ενημερώσει τους πελάτες της για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα cookies στην ιστοσελίδα της https://www.lilidrogerie.gr/.

 

  • Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα μας https://www.lilidrogerie.gr/, να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. 

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. 

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://www.lilidrogerie.gr/.

 

  • Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον δικτυακό μας τόπο και για ποιους σκοπούς;

Η ιστοσελίδα μας https://www.lilidrogerie.gr/ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies προκειμένης της λειτουργίας αυτής αλλά και της διευκόλυνσης περιήγησής σας σε αυτή. 

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως την ασφαλή περιήγηση σε αυτή, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας https://www.lilidrogerie.gr/, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης καθώς και υπολειτουργούν βασικές λειτουργίες e-commerce.  

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες, όπως για να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας, βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας https://www.lilidrogerie.gr/.

Cookies Διαφήμισης 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

Cookies Analytics 

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

 

  • Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα https://www.lilidrogerie.gr/ , ο ιστότοπος σάς ενημερώνει πριν γίνει η λήψη ενός cookie και εσείς αποφασίζετε για τη λήψη ή την απόρριψή του. Σε περίπτωση απόρριψης, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας. 

 

  • Τελικές διατάξεις

Η LILI DROGERIE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ολικώς ή μερικώς και να επικαιροποιεί το τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας της, περιλαμβανομένου του τρόπου συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών και στοιχείων που οι χρήστες κοινοποιούν σε αυτή. 

Η παρούσα Πολιτική Cookies τροποποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και η τελευταία επικαιροποιημένη Πολιτική Cookies δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της LILI DROGERIE. 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Ακολουθηστε μας